Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj
środa, 04 kwietnia 2012 13:28, odsłon: 797

Sułkowice, dnia 02.04.2012r

GP.6220.2.2011

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„BUDOWIE WARSZTATU PRODUKCJI MEBLI

ZLOKALIZOWANEGO W SUŁKOWICACH NA DZIAŁCE O NR EW. 3632",

zlokalizowanego na działce nr 3632, położonej w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 3632 położonej w Sułkowicach, gmina Sułkowice.

z wniosku Pana Rafała Kaźmierczak 31-272 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 24/39 zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, pok. nr 116, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 04.04.2014r.