Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "BUDOWA WARSZTATU PRODUKCJI MEBLI ZLOKALIZOWANEGO W SUŁKOWICACH NA DZIAŁCE O NR EW. 3632" Drukuj
środa, 23 maja 2012 14:48, odsłon: 363

Sułkowice, dnia 23.05.2012 r.

GP.6220.2.2011

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 17.05.2012 r., na wniosek Pana Rafała Kaźmierczak 31-272 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 24/39; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

"BUDOWA WARSZTATU PRODUKCJI MEBLI

ZLOKALIZOWANEGO W SUŁKOWICACH NA DZIAŁCE O NR EW. 3632",

zlokalizowanego na działce nr 3632, położonej w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 3632 położonej w Sułkowicach, gmina Sułkowice.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach - Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.

8.00 - 17.00 w poniedziałki

8.00 - 14.00 od wtorku do piątku

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.