Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do zamiany w celu powiększenia terenu pod budowę przedszkola. Drukuj
poniedziałek, 27 maja 2013 15:20, odsłon: 231

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do zamiany w celu powiększenia terenu pod budowę przedszkola.

Lp. Nr działki Powierzchnia działek zamienianych Położenie i opis nieruchomości Nr Księgi wieczystej Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Wartość nieruchomości zamienianych
1 działka 4111/2 846 m2 działka nr 4111/2 będąca przedmiotem zamiany na działkę nr 4115/1, położone w Sułkowicach, przy ul. Partyzantów. KR1Y/00042462/3 113 MU - tereny zabudowy mieszkaniowej i usług 60.000 zł

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie oraz na stronie internetowej UM, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Sułkowicach na okres 21 dni (art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Sułkowice, dnia 27 maj 2013 r.