Wykaz lokali przeznaczonych do przekazania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Drukuj
czwartek, 05 lutego 2015 17:13, odsłon: 734

W Y K A Z

lokali położonych w budynku stanowiącym własność gminy Sułkowice przeznaczonych do przekazania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego( budynek przystanku PKS w Sułkowicach ).

 

Lp. Nr działki Powierzchnia lokalu Położenie i opis lokalu Okres trwania umowy Nr KW Przeznaczenie Stawka netto za 1 m2
1. 2379/1 33,50 m2 lokal w budynku komunalnym w Sułkowicach przy ul.11 Listopada nr 2 (budynek przystanku PKS),brak wody, konieczność założenia sublicznika na prąd 3-10 lat KR1Y00047945/8 Handel lub usługi 15 zł +VAT

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.).

Sułkowice, dnia 05.02.2015 r.