Ustny przetarg ograniczony do mieszkańców Domów Nauczyciela Drukuj
czwartek, 04 sierpnia 2016 12:30, odsłon: 965

O G Ł O S Z E N I E

    Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg ograniczony do mieszkańców Domów Nauczyciela, będących do tej pory dzierżawcami gruntów komunalnych na których posadowione były garaże lub do właścicieli nieruchomości przyległych mających problemy z dojazdem do swojej posesji. Przetarg dotyczy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Sułkowicach przy ul. Tysiąclecia (obok Domu Nauczyciela nr 19), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1542/6, na której posadowione może zostać 7 garaży – blaszaków, każdy o pow. 15 m2.Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się na dzień 05.09.2016r. Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2016 r. o godz.10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok.nr.113.


W a r u n k i    p r z e t a r g u       


- Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku miesięcznym wynosi 12,44 zł + 23% VAT.
- Wadium w wysokości 35 zł należy wpłacić do dnia 01.09.2016r na konto Urzędu Miejskiego w BSR Kraków oddz. Sułkowice numer: 75 858900060170 0000 0068 0016 ( przedmiotowa kwota w dniu 01.09.2016 r. powinna znajdować się już na powyższym koncie).
- Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
- Wadium wpłacone przez osobę która przetarg wygra, zalicza się na poczet opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.
- Jedna osoba fizyczna może ubiegać się tylko o jedno stanowisko garażowe.
- Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Urzędu Miejskiego pok. nr 116, lub telefonicznie pod numerem 0(12) 273-20-75 wewn. 31.

Sułkowice, dnia 04.08.2016 r.

800x600