Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Krzywaczce Drukuj
piątek, 23 listopada 2012 19:19, odsłon: 994

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Krzywaczce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1177/2 o pow. 0,09 ha, zabudowanej budynkiem dawnego przedszkola, o pow. ogólnej 302,9m2 , objętej KW KR1Y/00022284/5.

Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach "MU" - tereny mieszkalnictwa i usług oraz "KZ" - tereny tras komunikacyjnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2013 r. o godz.10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 116.

Warunki przetargu:

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 324.000 zł. + 23% VAT, łącznie 398,520 zł.
  2. Nieruchomość powyższa wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń.
  3. Wadium na zakup powyższej nieruchomości wynosi 20.000 zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 27 grudnia 2012 r. w BSR Kraków oddz. Sułkowice, nr konta: 75 85890006 0170 0000 0068 0016 ( kwota przedmiotowa w dniu 27.12.2012 r. powinna znajdować się już na powyższym koncie).
  4. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, a uczestnikowi który wygra przetarg, zalicza się je na poczet ceny nabycia.
  5. Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
  6. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu Notarialnego, traci wadium.
  7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 116, lub telefonicznie pod numerem (12) 273-20-75 lub 273-21-48.