Otwarcie Gminnego Centrum Ekologicznego Drukuj
wtorek, 01 października 2013 13:20, odsłon: 598

gceDla Biertowic i dla chętnych z gminy

Dzięki inicjatywie Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej, przy współpracy z Lokalną Grupą Działania "Między Dalinem i Gościbią" oraz z pomocą gminy powstała w Biertowicach sala konferencyjno-świetlicowa - Gminne Centrum Ekologiczne.

ZGK dał do dyspozycji nieużywaną dużą salę. Lokal ten wymagał kapitalnego remontu oraz dostosowania do takiej działalności. Inwestycja więc obejmowała remont i adaptację pomieszczeń, łącznie z wymianą stolarki, wylewkami, obniżanymi sufitami, wymianą instalacji itd. Następnie zakupione zostało kompletne wyposażenie konferencyjno - świetlicowe wraz ze stanowiskiem komputerowym oraz urządzeniami multimedialnymi, zapleczem kuchennym, meblami oraz elementami wykończenia sali.

 

Powstałe Centrum spełnia wielorakie funkcje, począwszy od sali świetlicowej, której dotąd w Biertowicach nie było. Będą też mogły z niej korzystać wszystkie organizacje, instytucje i zainteresowane osoby prywatne z naszej gminy, do organizacji warsztatów roboczych, konferencji i szkoleń. Wyposażenie bowiem pozwala na prowadzenie w niej nawet specjalistycznych projektów. Ponadto w sali eksponowane są przedsięwzięcia ekologiczne podejmowane przez gminę, co stanowi ważny element jej promocji.

Pieniądze na wykonanie inwestycji pozyskane zostały z małych projektów osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na tę inwestycję LGD pozyskało dla gminy dofinansowanie 44 162,00 zł. Całość kosztowała 67 900,53 zł brutto (23% VAT), a różnica stanowi wkład własny gminy.

Na otwarcie obiektu zaproszeni zostali mieszkańcy Biertowic - przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji i instytucji działających w tej wsi, sołtys i rada sołecka oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i ZGK zaangażowani w wykonanie tej inwestycji. Wstęga została przecięta, a sala - poświęcona przez ks. proboszcza Jacka Budzonia.

Nowa sala dobrze sprawdziła się, pokazując, że rzeczywiście ma duży potencjał. Podczas otwarcia burmistrz przedstawił prezentację multimedialną na temat inwestycji proekologicznych prowadzonych aktualnie przez gminę. O projekcie, który dorowadził do postania sali opowiedział gospodarz obiektu - prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Witold Magiera. O inwestycjach zakończonych i już służących mieszkańcom można się było dowiedzieć z planszy i eksponatów prezentowanych na lekkich stelażach dekorujących salę.

O poczęstunek dla gości zatroszczyło się Koło Gospodyń Wiejskich z Biertowic. Wszyscy przybyli otrzymali foldery gminy, materiał dotyczący prowadzonych inwestycji, a także miły upominek od nadleśnictwa - sadzonkę jodły do posadzenia w swoim ogrodzie. Oby zdrowo wyrosły i by można było w przyszłości powiedzieć, że Gminne Centrum Ekologiczne zainaugurowało swoją działalność przysparzając Biertowicom kilkadziesiąt nowych drzew.

(awz)

 

 

 

PROW nagłówek