Rozpatrzenie uwag do projektów MPZP dla Krzywaczki i Rudnika Drukuj
piątek, 06 września 2013 14:25, odsłon: 1304

 Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach można zapoznać się z zarządzeniami Burmistrza Gminy Sułkowice

w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Krzywaczka oraz Rudnik.

Dokumenty udostępnione zostaną do wglądu w godzinach pracy Urzedu
w pokoju 116 (I piętro).


Dotyczy:

Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 02 sierpnia 2013 r.

w sprawie Rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Krzywaczka w Gminie Sułkowice

podjętego na podstawie Uchwały Nr XLVII/363/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2010  r.

 

Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 02 sierpnia 2013 r.

w sprawie Rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice

podjętego na podstawie uchwały Nr XLVII/364/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2010 roku.