Zarządzenie o sposobie rozpatrzenia uwag do MPZP dla Rudnika Drukuj
piątek, 20 czerwca 2014 13:47, odsłon: 516

Urząd Miejski w Sułkowicach informuje, że można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach pokój 116 (I piętro)  w godzinach pracy urzędu z:

Zarządzeniem Nr 68/2014 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice podjętego na podstawie uchwały Nr XLVII/364/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2010 roku.