Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Drukuj
piątek, 21 listopada 2014 13:10, odsłon: 581

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, iż Gmina Sułkowice prowadzi w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z póz. Zm.) postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod inwestycję drogową pn. „Budowa mostu na rzece Skawince wraz z rozbiórka istniejącej kładki” zgodnie z decyzją Starosty Myślenickiego z dnia 17.09.2013 roku nr 2/2013 znak: AB.6750.2.2013 oraz postanowieniem z dnia 27.09.2013 r. znak AB.6750.2.2013 nadający niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności i postanowieniem z dnia 06.03.2014 r. znak: AB.6750.2.2013 prostujący oczywistą omyłkę przeznaczona została pod inwestycję drogową pn. „Budowa mostu na rzece Skawince wraz z droga dojazdową do drogi wojewódzkiej nr 956 w miejscowości Biertowice wraz z rozbiórką istniejącej kładki”.

Pełna treść zawiadomienia w formacie pdf