Zarządzenie Nr 122/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora w 2015 r. Programu zdrowotnego "Rehabilitacja lecznicza..." Drukuj
wtorek, 25 listopada 2014 14:49, odsłon: 486

ZARZĄDZENIE NR 122/2014
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora w 2015 r. Programu zdrowotnego
„Rehabilitacja lecznicza – fizjoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz dzieci i młodzieży
z wadami postawy z terenu Gminy Sułkowice na lata 2013-2015”.

Pełna treść zarządzenia wraz załącznikami

Załączniki nr 2 i 3 w formacie MS Word