Zarządzenie o sposobie rozpatrzenia uwag do MPZP dla Krzywaczki Drukuj
piątek, 20 czerwca 2014 13:40, odsłon: 571

Urząd Miejski w Sułkowicach informuje, że można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach pokój 116 (I piętro)  w godzinach pracy urzędu z:

Zarządzeniem Nr 67/2014 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie Rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Krzywaczka w Gminie Sułkowice podjętego na podstawie Uchwały Nr XLVII/363/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2010r., z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach nr XLI/265/2014 z dnia 6 lutego 2014r.