Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Urząd Stanu Cywilnego
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 USC-17: Zmiana oraz ustalenie pisowni imion i nazwisk. 1338
2 USC-16: Transkrypcja aktu zgonu (wpisanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granicą). 2569
3 USC-15: Wnioskowanie o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (dotyczy jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego). 964
4 USC-14: Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. 1059
5 USC-13: Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na ślub cywilny. 7475
6 USC-12: Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka (także poczętego). 1115
7 USC-11: Przyjęcie zgłoszenia urodzenia noworodka - w przypadku, gdy żadne z rodziców nie mieszka na terenie gminy, w której znajduje się USC właściwy do sporządzenia aktu urodzenia dziecka. 1152
8 USC-5: Rejestracja urodzeń. 1038
9 USC-1: Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). 4763
10 USC-2: Wydanie zaświadczenia o prawie zawarcia małżeństwa za granicą. 1067
11 USC-3: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do małżeństwa konkordatowego). 2028
12 USC-4: Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 1347
13 USC-6: Rejestracja zgonów. 1265
14 USC-7: Transkrypcja aktu małżeństwa (wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa zawartego za granicą). 1764
15 USC-8: Uzupełnienie aktu (dotyczy wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego). 1034
16 USC-9: Transkrypcja aktu urodzenia (wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą). 1321
17 USC-10: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego (dotyczy wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego). 1007