Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Urząd Stanu Cywilnego
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 USC-17: Zmiana oraz ustalenie pisowni imion i nazwisk. 1506
2 USC-16: Transkrypcja aktu zgonu (wpisanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granicą). 2701
3 USC-15: Wnioskowanie o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (dotyczy jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego). 1129
4 USC-14: Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. 1176
5 USC-13: Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na ślub cywilny. 8424
6 USC-12: Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka (także poczętego). 1280
7 USC-11: Przyjęcie zgłoszenia urodzenia noworodka - w przypadku, gdy żadne z rodziców nie mieszka na terenie gminy, w której znajduje się USC właściwy do sporządzenia aktu urodzenia dziecka. 1271
8 USC-5: Rejestracja urodzeń. 1159
9 USC-1: Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). 5443
10 USC-2: Wydanie zaświadczenia o prawie zawarcia małżeństwa za granicą. 1220
11 USC-3: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do małżeństwa konkordatowego). 2314
12 USC-4: Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 1542
13 USC-6: Rejestracja zgonów. 1385
14 USC-7: Transkrypcja aktu małżeństwa (wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa zawartego za granicą). 1932
15 USC-8: Uzupełnienie aktu (dotyczy wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego). 1168
16 USC-9: Transkrypcja aktu urodzenia (wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą). 1470
17 USC-10: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego (dotyczy wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego). 1158