Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)



OR-01. Potwierdzenie zgodności z oryginałem kserokopii. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Organizacyjny
wtorek, 03 lipca 2012 00:00, odsłon: 1806

 

Usługa: Potwierdzenie zgodności z oryginałem kserokopii.
Komórka organizacyjna: Referat Organizacyjny.
Numer: OR-2 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach – Referat Organizacyjny (II piętro, pokój 226),
Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice
w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Organizacyjny (II piętro, pokój 226),
Tel. 12 273 20 75, wew. 23.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Kserokopia dokumentu, którego ma zostać potwierdzona zgodność z oryginałem.
  2. Oryginał do wglądu i porównania.
Informacje o opłatach:
Opłatę skarbową w wysokości 5 zł za każdą stronę można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek: Gmina Sułkowice, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie dłużej niż 3 dni.
Podstawa prawna:
  1. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Zostaje przybita pieczątka potwierdzająca zgodność z oryginałem oraz pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej do potwierdzenia zgodności z oryginałem.
Formularze wniosków do pobrania: