Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)SO-1: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie pełnoletniej. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Spraw Obywatelskich
wtorek, 31 sierpnia 2010 20:30, odsłon: 3708

 

Usługa: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie pełnoletniej
Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich.
Numer: SO-1 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Osobiście:
Wniosek należy pobrać i wypełniony złożyć w Sali Obsługi Klientów Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 (parter, pokój nr 01) w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Sala Obsługi Klienta.
Tel. 12 273 20 75.
Dowód osobisty należy odebrać osobiście w Sali Obsługi Klienta potwierdzając odbiór na części B formularza wniosku (druk ścisłego zarachowania).
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego.
  2. 2 aktualne wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przestawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z głową w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem i z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  3. Aktualny odpis aktu urodzenia, jeśli wnioskodawca urodził się poza terenem Gminy Sułkowice - (dokument ten zostaje dołączony do akt).
Informacje o opłatach:
Za wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie pełnoletniej nie są pobierane opłaty.
Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku.
Podstawa prawna:
  1. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1074 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.139 poz.993 z późn. zmianami).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów a z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U.Nr.47 poz.384).
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego na adres: Kraków ul. Basztowa 22 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe:
 
Formularze wniosków do pobrania: