Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)SO-5: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Spraw Obywatelskich
wtorek, 31 sierpnia 2010 11:34, odsłon: 1440

 

Usługa: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.
Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich.
Numer: SO-5 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Osobiście:
Wniosek należy pobrać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 - Sala Obsługi Klienta (parter, pokój nr 01) i wypełniony osobiście złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 - Referat Spraw Obywatelskich (parter, pokój nr 06) w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Spraw Obywatelskich, (parter, pokój nr 06)
Tel. 12 373 20 75, wew. 19.

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie o zameldowaniu na pobyt czasowy po wprowadzeniu do bazy ewidencji ludności.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Druk zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (do wglądu).
  3. Książeczka wojskowa (dot. osób podlegających obowiązkowi wojskowemu).
  4. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: lokale wynajmowane - umowa najmu, lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe - przydział lokalu, budynki jednorodzinne - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przyjęciu budynku w użytkowanie (w budynkach nowo wybudowanych).
Informacje o opłatach:
Bez opłat.
Termin załatwienia sprawy:
Na bieżąco (jedna sprawa trwa około 10 min).
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.139 poz.993 z późn. zmianami).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi, informacje dodatkowe:
W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny.
Formularze wniosków do pobrania: