Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Informacja o wynikach konsultacji społecznych Drukuj Email
poniedziałek, 18 listopada 2013 11:21, odsłon: 435

Sułkowice, 18 listopada 2013 r.

  

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2014”.

 

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Sułkowice w dniu 21 października 2013 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

 

Konsultacje, które trwały od 29 października do 8 listopada 2013 r. zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/271/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułkowice.


W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Sułkowice.


Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii do projektu Programu, na druku Formularza Konsultacji stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2013 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu……..”.
Opinie można było:
1) przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub
2) złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01),
w wyżej określonym terminie.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.


W oparciu o procedury konsultacji, zostało zgłoszone jedno stanowisko w powyższej sprawie.

 

Zestawienie stanowisk zgłoszonych w procedurze konsultacji projektu.

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Awarie oświetlenia ulicznego
prosimy zgłaszać

w czasie pracy Urzędu
12 273 20 75 wew. 21
691-66-55-91

Poza godzinami pracy Urzędu
Infolinia TAURON 991