Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)SO-6: Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Spraw Obywatelskich
wtorek, 31 sierpnia 2010 11:58, odsłon: 1254

 

Usługa: Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy.
Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich.
Numer: SO-6 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Osobiście:
Wniosek należy pobrać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 - Sala Obsługi Klienta (parter, pokój nr 01) i wypełniony osobiście złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 - Referat Spraw Obywatelskich (parter, pokój nr 06) w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Spraw Obywatelskich, (parter, pokój nr 06)
Tel. 12 373 20 75, wew. 19.
Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie o wymeldowaniu.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące".
  2. Dowód osobisty do wglądu.
  3. Książeczka wojskowa (dot. osób podlegających obowiązkowi wojskowemu).
Informacje o opłatach:
Bez opłat.
Termin załatwienia sprawy:
Na bieżąco (jedna sprawa trwa około 10 min).
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.139 poz.993 , późn. zmianami).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U.Nr.236 z 2002 r. Poz.1999).
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi, informacje dodatkowe:
  1. Wymeldowania dokonuje się osobiście.
  2. Za osobę małoletnią lub inną nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego zamieszkania.
Formularze wniosków do pobrania: