Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)SO-8: Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Spraw Obywatelskich
wtorek, 31 sierpnia 2010 12:43, odsłon: 1448

 

Usługa: Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu.
Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich.
Numer: SO-8 wersja: 2 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Osobiście:
Wniosek należy pobrać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 - Referat Spraw Obywatelskich (parter, pokój nr 06) i wypełniony osobiście złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Spraw Obywatelskich, (parter, pokój nr 06).
Tel. 12 373 20 75, wew. 19
lub za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Wypełniony wniosek.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Informacje o opłatach:
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".

Zwolnione z opłat są zaświadczenia przedkładane w ZUS, Powiatowym Urzędzie Pracy, Ośrodku Pomocy Społecznej w sprawach związanych z nauką.
Termin załatwienia sprawy:
 1. Na bieżąco - zaświadczenia w formie wydruku komputerowego.
 2. Do 7 dni od daty złożenia wniosku - pozostałe zaświadczenia.
  Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.139 poz.993 z późn. zmianami).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zmianami).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635 z późn. zmianami).
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr.187 poz.1330).
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Z 2002 r. Nr.236 poz.199).
  Tryb odwoławczy:
  Nie przysługuje.
  Uwagi, informacje dodatkowe:
  Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
  W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie wydane, można złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.
  Formularze wniosków do pobrania: