Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 54/10 w sprawie: składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych. Drukuj Email
środa, 07 lipca 2010 22:29, odsłon: 359

Zarządzenie Nr 54 / 10
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 7 lipca 2010 r. 

w sprawie: składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych.

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 612) ?
zarządzam, co następuje:


§ 1

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup uczniom podręczników szkolnych składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2010/2011.


§ 2

1. Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych od dnia  16 sierpnia  do  10 września 2010 r.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie w formacie PDF


Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie zakupu podręcznikówZałącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego