Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Nagrody Samorządowe 2014 Drukuj Email
poniedziałek, 15 września 2014 13:15, odsłon: 531

Nagrody Samorządowe

Uprzejmie informuję Mieszkańców Gminy Sułkowice o możliwości składania wniosków o nagrody samorządowe Rady Miejskiej w Sułkowicach.

Formularz wniosku jest dostępny w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach.

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2014 r.


Wyciąg z Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień samorządowych Rady Miejskiej w Sułkowicach:

 

"§ 1.

1.    Za wyróżniające osiągnięcia w działaniach na rzecz Gminy Sułkowice i jej społeczności tj. organizację życia społecznego i popularyzację idei samorządności oraz promocję i przysparzanie splendoru Gminie poza jej granicami - osobom fizycznym, stowarzyszeniom i innym podmiotom mogą być przyznane Nagrody Samorządowe - zwane dalej "Nagrodami".

2.    Nagroda może być przyznana danemu podmiotowi nie częściej niż raz na 5 lat.

§ 2.

1.    Nagrody są przyznawane corocznie.
2.    Ustala się 3 równorzędne Nagrody roczne.
3.    Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody ustala corocznie Rada Miejska.

§ 3.

1.    Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą występować:
1)    Mieszkańcy Gminy w liczbie minimum 15 osób uprawnionych do głosowania;
2)    Radni Rady Miejskiej w liczbie minimum 3;
3)    Instytucje i organizacje.
2.    Wniosek winien być sporządzony na odpowiednim formularzu i zawierać informacje o kandydacie do nagrody oraz wyczerpujące uzasadnienie. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.
3.    Pisemne wnioski należy składać w Biurze Rady w nieprzekraczalnym terminie do 30 września danego roku, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
4.    Sprawdzenia wniosków pod względem formalnym dokonują Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej".

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Wiesław Moroń

 

Uchwała nr XXIV/14/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia Nagrody Samorządowej Rady Miejskiej w Sułkowicach

Formularz wniosku