Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi ..." Drukuj Email
poniedziałek, 27 października 2014 16:39, odsłon: 514

Sułkowice, 27 października 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2015".

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Sułkowice w dniu 1 października 2014 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".

Konsultacje, które trwały od 9-20 października 2014 r. zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/271/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułkowice.

W konsultacjach mogli uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Sułkowice.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii do projektu Programu, na druku Formularza Konsultacji, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2014 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu……..".

Opinie można było:

1)    przesyłać listownie - na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub

2)    złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01),

w wyżej określonym terminie.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

W powyższej sprawie nie wpłynęło żadne stanowisko

Informację niniejszą publikuje się na stronie internetowej Gminy oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Burmistrz Gminy Sułkowice
/-/ Piotr Pułka

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Awarie oświetlenia ulicznego
prosimy zgłaszać

w czasie pracy Urzędu
12 273 20 75 wew. 21
691-66-55-91

Poza godzinami pracy Urzędu
Infolinia TAURON 991