Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)IV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
wtorek, 23 grudnia 2014 11:09, odsłon: 476

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz ust. 3 i 4 oraz § 22 Regulaminu Rady Miejskiej w Sułkowicach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy uchwalonego Uchwałą Nr XXX/188/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2013 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. poz. 1413 z późn. zm.) -

IV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu: 

30 grudnia 2014 r. (wtorek) w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach (Rynek 6), o godz. 9:00
Część uroczysta sesji rozpocznie się o godz. 11:00

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przedstawienie porządku obrad.   

3.    Przyjęcie protokołu obrad III sesji.

4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.

7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku;

2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XLI/261/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 6 lutego 2014 roku;

3)    ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014;

4)    uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej oraz przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2015 ;

5)    diet radnych;

6)    diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy;

7)    zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sułkowice;

8)    określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata. 

9.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Komunikaty i informacje.

11.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.