Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie nr 113/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ... Drukuj Email
środa, 30 grudnia 2015 21:45, odsłon: 922

ZARZĄDZENIE NR 113/15 BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

 

Pełna treść zarządzenia

Ramowy wzór umowy

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania