Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Nowe zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej Drukuj Email
środa, 19 czerwca 2019 00:00, odsłon: 8448

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2019 r.

 

Zmieniona ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( tekst jednolity Dz. U z 2017 poz. 2030 z późn. zm) wprowadziła wiele udogodnień w dostępie do pomocy prawnej.

Obowiązująca dotychczas ustawa gwarantowała dostęp do usług prawniczych jedynie ściśle określonej grupie osób, które nie miały możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej ze względu na swój status materialny lub sytuację życiową. Od 1 stycznia 2019 r. następuje poszerzenie katalogu osób uprawnionych w taki sposób że uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

REJESTRACJA WIZYTY:

Od stycznia 2019 r. przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu pod numerem Starostwa Powiatowego w Myślenicach (012) 274 97 59.

W ramach telefonicznej rejestracji podana godzina jest godziną planowaną i może ulec zmianie. Z ważnych powodów kolejność udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej może ulec zmianie.

 

OSOBY MAJĄCE PROBLEM W KOMUNIKOWANIU SIĘ PRZEZ TELEFON MOŻE SKORZYSTAĆ Z ZAPISU NA PORADĘ PRAWNĄ ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  • Kobiecie która w jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością
  • Co do zasady porady udzielane są osobiście przez profesjonalnych prawników ( adwokatów i radców prawnych) w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową(np. obłożnie chorych,), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), którym może być udzielana nieodpłatna pomoc poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. w miejscu zamieszkania, lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się , lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu, a w przypadku osób mających problem w komunikowaniu się przez telefon na wskazany powyżej adres e-mailowy, wskazując preferowany sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Regulacja ta ma na celu dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach.

Wyżej wymienione osoby, które zgłaszają uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Myślenickiemu w formie papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul .M. Reja 13, 32-400 Myślenice, oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej po otrzymaniu oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, kontaktuje się z nią w umówiony sposób i terminie.

 

ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

  1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
  2. wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego postepowania i ryzyku finansowym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione OPINII o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoba uprawniona może wyrazić opinię o udzielonej pomocy prawnej

 

Wypełnienie części B karty pomocy zawierającą opinie osoby uprawnionej o udzielonej pomocy jest dobrowolne – osoba uprawniona wypełnia druk osobiście i umieszcza go w zamkniętej urnie, które znajdują się w każdym punkcie NPP.

 

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W tej sytuacji po udzielonej pomocy prawnej informuje się osobę uprawnioną o możliwości przekazania dobrowolnej anonimowej opinii o udzielonej pomocy pod numerem telefonu 12 274 97 59 na adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w tytule e-maila prosimy wpisać OPINIA, listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ul. M Reja 13, 32-400 Myślenice.

Druk części karty B dostępny w każdym punkcie zlokalizowanym na obszarze powiatu Myślenickiego. Karty opatrzone są pieczęcią Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Myślenicach obsługującego zadani

 

Wypełnienie części B karty pomocy zawierającą opinię jest dobrowolne.

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie myślenickim:

Pierwszy z punktów obsługiwany jest przez radców Prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie i zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5 (pok. nr 4)

 

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Poniedziałek: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Wtorek: od godz. 15:00 do godz. 19:00

Środa od godz. 08:00 do godz. 12:00

Czwartek od godz. 14:00 do godz. 18:00

Piątek od godz. 12:00 do godz. 16:00

 

Drugi z punktów obsługiwany jest przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie i zlokalizowany w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Rynku 26, 32-410 Dobczyce

 

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 14:00

Wtorek od godz. 14:00 do godz. 18:00

Środa od godz. 14:00 do godz. 18:00

Czwartek od godz. 14:00 do godz. 18:00

Piątek od godz. 14:00 do godz. 18:00

 

Trzeci, Czwarty i Piąty z punktów, powierzone zostało organizacji pozarządowej „BARTEL” – Fundacji im. Profesora Kazimierza Bartla, z siedzibą przy ul. Smoluchowskiego 6/8, 30-083 Kraków. Punkty te obsługiwane są przez Radców Prawnych/Adwokatów.

 

Punkty te zlokalizowane są:

Gminie Lubień - lokal znajdujący się w Lubniu 50, 32-433 Lubień,

Gminie Siepraw - lokal znajdujący się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw oraz

Gminie Sułkowice - lokal znajdujący się w Rynku 1, 32-440 Sułkowice (budynek B),

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

 

Gmina Lubień - lokal znajdujący się w Lubniu 50, 32-433 Lubień

Poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Wtorek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Środa od godz.12:00 do godz. 16:00

Czwartek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00

 

Gmina Siepraw - lokal znajdujący się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw

Poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 13:00

Wtorek od godz. 13:00 do godz. 17:00

Środa od godz. 9:00 do godz. 13:00

Czwartek od godz. 13:00 do godz. 17:00

Piątek od godz. 13.00 do godz. 17:00

 

Gmina Sułkowice - lokal znajdujący się w Rynku 1, 32-440 Sułkowice (budynek B)

Poniedziałek od godz. 13:00 do godz. 17:00

Wtorek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Środa od godz. 8:00 do godz. 12:00

Czwartek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00