Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XXI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
poniedziałek, 22 lutego 2016 15:34, odsłon: 600

Informuje się Mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu: 

29 lutego 2016 r.  (poniedziałek)  w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach
(Sala Samorządowa), Rynek 6, o godz. 15:00

 

Porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad XX sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Informacja o przebiegu zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
9.    Działalność Straży Miejskiej.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    wprowadzenia „Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej”;
2)       przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice”;
3)    określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom, form i zakresu pomocy, trybu postępowania, a także grupy osób uprawnionych do pomocy w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice” w roku 2016;
4)    przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Sułkowice na rok 2016”;
5)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice – w jego granicach administracyjnych;
6)    nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Sułkowicach, stanowiącej drogę (ul. Partyzantów boczna);
7)    wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku, zajętej pod drogę gminną;
8)    wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku trybu przetargowego;
9)       udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie  realizacji Programu Profilaktyki  Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy, z którego skorzystają mieszkańcy Gminy Sułkowice.
11.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.  
12.    Komunikaty i informacje.
13.    Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy.
14.    Zamknięcie obrad sesji.


Zaprasza się Mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w obradach.