Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XXIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
środa, 20 kwietnia 2016 08:12, odsłon: 534

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że

XXIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach

odbędzie się w dniu: 

25 kwietnia 2016 r.  (pn.)  w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach,
Rynek 6 (Sala Samorządowa), o godz. 15:00

 

Porządek obrad: 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXII sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Sprawozdanie z działalności organów jednostek pomocniczych Gminy za 2015 r.             
9.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania  Narkomanii oraz innym Uzależnieniom w Gminie Sułkowice za 2015 r.          
10.    Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej za 2015 rok.
11.    Raport w sprawie realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2012-2020”.
12.    Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015”. 
13.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2016 Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku;
2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XVIII/101/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 r.;
3)    wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach;
4)    przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywaczce.
14.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.  
15.    Komunikaty i informacje.
16.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.