Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XXVII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
wtorek, 23 sierpnia 2016 13:11, odsłon: 488

 

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że
XXVII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
odbędzie się w dniu:  29 sierpnia 2016 r.  (poniedziałek)  
w Zespole Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce, (Krzywaczka 41) o godz. 14:00

 

 

Porządek obrad:  

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.    
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXIV sesji.
4.    Przyjęcie protokołu obrad XXV sesji.
5.    Przyjęcie protokołu obrad XXVI sesji.
6.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
8.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Informacja o bilansie skonsolidowanym Gminy Sułkowice sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 r.
11.    Sprawozdanie z działalności RM i Komisji stałych za pierwsze półrocze 2015 r.      
12.    Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
13.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2016 Nr XVIII/26102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku;
2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XVIII/101/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 r.;
3)    przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biertowicach;
4)    przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywaczce;
5)    przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku;
6)    przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach.
14.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
15.    Komunikaty i informacje.
16.    Zamknięcie obrad sesji. 

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.