Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XXVIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
wtorek, 20 września 2016 13:32, odsłon: 534

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach 

odbędzie się w dniu:  26 września 2016 r.  (poniedziałek)

w Starej Szkole w Sułkowicach (Rynek 6) o godz. 15:00

 

Porządek obrad: 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXVII sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze  2016 r.
9.    Informacja dotycząca rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sułkowice za rok 2015.
10.    Informacja o przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2016 Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku;
2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XVIII/101/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 r.;
3)    sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sułkowice. 
12.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Komunikaty i informacje.
14.    Zamknięcie obrad sesji. Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.