Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XXIX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
wtorek, 18 października 2016 09:48, odsłon: 525

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXIX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach

odbędzie się w dniu: 

24 października 2016 r.  (poniedziałek) w Starej Szkole w Sułkowicach (Rynek 6) o godz. 15:00

 

 

Porządek obrad: 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXVIII sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych Radnych.
6.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
7.    Informacja Burmistrza Gminy na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników.
8.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Przygotowanie dokumentów strategicznych do nowej perspektywy finansowej.
11.    Zagadnienia związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.
12.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2016 Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku;
2)    dostosowania prawno-organizacyjnego Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach do obowiązujących przepisów prawa poprzez zmianę uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 18 października 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach;
3)    zaliczenia drogi dojazdowej, położonej w Sułkowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 4116, 4117, 4119, 4120, 4121, 4122/2, 4122/3, 7517/2, 4263, 4113/1 do kategorii dróg gminnych publicznych;
4)    wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy i umowy najmu;
5)    określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy;
6)    przyznania Nagród Samorządowych Rady Miejskiej w Sułkowicach na rok 2016.
13.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
14.    Komunikaty i informacje.
15.    Zamknięcie obrad sesji. 

 

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.