Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XXXI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
wtorek, 22 listopada 2016 10:39, odsłon: 539

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że

XXXI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach

odbędzie się w dniu:  28 listopada 2016 r.  (poniedziałek)

w Starej Szkole w Sułkowicach (Rynek 6) o godz. 15:00


Porządek obrad: 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXIX sesji.
4.    Przyjęcie protokołu obrad XXX nadzwyczajnej uroczystej sesji.
5.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.    Uzupełnienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych Radnych.
7.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
8.    Uzupełnienie informacji Burmistrza Gminy na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników.
9.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
10.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2015/2016.              
11.    Interpelacje i zapytania radnych.
12.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2016 Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku;
2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku;
3)    przyjęcia programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2017;
4)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
5)    nabycia udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Sułkowicach, stanowiącej drogę (ul. Na Węgry boczna).
13.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
14.    Komunikaty i informacje.
15.    Zamknięcie obrad sesji. 

 

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.