Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XXXIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
wtorek, 24 stycznia 2017 12:20, odsłon: 387

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu: 

30 stycznia 2017 r.  (poniedziałek)

w Starej Szkole w Sułkowicach (Rynek 6) o godz. 15:00

 

Porządek obrad: 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXXII sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Informacja o przyjętych na 2017 r. inwestycjach.
9.    Informacja o przygotowaniu do zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
2)    określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów;
3)    określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów;
4)    ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
11.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12.    Komunikaty i informacje.
13.    Zamknięcie obrad sesji.


Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.