Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Konsultacje w sprawie Przedszkola nr 3 Drukuj Email
piątek, 10 lutego 2017 13:36, odsłon: 859

Konsultacje w sprawie Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sułkowicach

W związku z planowanym - na początek roku szkolnego 2017/2018 - uruchomieniem nowego budynku przedszkola w Sułkowicach, Burmistrz ogłosił konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Sułkowice oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego.

Konsultacje będą przeprowadzane w formie ankiet w terminie od 16-22 lutego 2017 r.

 

 Ankieta dla mieszkańców: MS Word | Adobe PDF (udostępniono 16.02.2017 r.)

 Ankieta dla organizacji: MS Word | Adobe PDF (udostępniono 16.02.2017 r.)

Wyniki konsultacji (udostępniono 27.02.2017 r. )

 

 

Ogłoszenie 

dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Sułkowice oraz organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami pożytku publicznego
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sułkowicach

    Burmistrz Gminy Sułkowice informuje,

że w dniach od 16 - 22 lutego 2017 r.

  przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Sułkowice oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie1  w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sułkowicach.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez wypełnianie ankiet dostępnych w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (pok. 01) oraz na stronie internetowej Gminy.

Wypełnione ankiety będzie można:

1)    przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1,  32-440 Sułkowice lub;

2)    składać na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01) lub;

3)    przesyłać mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w wyżej określonym terminie.

   Ankiety zostaną udostępnione nie później niż w dniu 16 lutego 2017 r.
    Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

 

Sułkowice, 10 lutego 2017 r.

 

Zarządzenie Burmistrza z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sułkowicach

Uchwała Nr XXXIV/271/09 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułkowice

 

 


 

 1) Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działalność może być prowadzona także przez:
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- spółdzielnie socjalne;
- spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.   ), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.