Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XXXVI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
wtorek, 21 marca 2017 13:33, odsłon: 579

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXVI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu: 

27 marca 2017 r.  (pn.) o godz. 15:00

w Starej Szkole w Sułkowicach (Sala Samorządowa), Rynek 6


Porządek obrad: 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXXIV sesji.
4.    Przyjęcie protokołu obrad XXXV nadzwyczajnej sesji.
5.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
7.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.  
9.    Sprawozdanie z działalności SOK za 2016 r.
10.    Sprawozdanie z działalności GBP za 2016 r.
11.    Sprawozdanie z działalności OPS za 2016 r.
12.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r.
13.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułkowice;
2)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka;
3)    ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Gminy Sułkowice dotyczących przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Sułkowice;
4)    przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Sułkowice na rok 2017”;
5)    wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy.
14.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
15.    Komunikaty i informacje.
16.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.