Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 44/17 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I szkół podst., dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice, na rok szkolny 2017/2018 Drukuj Email
czwartek, 06 kwietnia 2017 15:06, odsłon: 176

ZARZĄDZENIE NR 44/17
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice, na rok szkolny 2017/2018.

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) -

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice, na rok szkolny 2017/2018 stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów szkół podstawowych do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z terminami, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załacznikiem