Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 79/10 w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Drukuj Email
piątek, 29 października 2010 00:00, odsłon: 464

OR. 0151- 79/10

Zarządzenie Nr 79/10

Burmistrza Gminy Sułkowice

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 4 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)-

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Miejskiej informację o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2010 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 29 października 2010 r.