Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Informacje podatkowe Drukuj Email
środa, 16 grudnia 2009 10:02, odsłon: 5258

Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

 

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2019 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 135,90 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 271,80 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek lesny stawka 42,24 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2018 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 131,23 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 262,45 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek lesny stawka 43,35 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2017 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 131,10 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 262,20 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek lesny stawka 42,02 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

 

Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

 
Wzory deklaracji

 

 • Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.)  PDF DOC

 

 • Wzór deklaracji na podatek rolny (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór deklaracji na podatek rolny (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.)  PDF DOC
 • Wzór deklaracji na podatek leśny (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór deklaracji na podatek leśny (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.)  PDF DOC
 • Wzór informacji o lasach (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór informacji o gruntach (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór informacji o nieruchomościach (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.) PDF DOC

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2019 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od  1 lutego 2019   do  28 lutego 2019 r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2018r.  do       31 stycznia 2019 r.
- w terminie od 1 sierpnia 2019 do 2 września 2019r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r.  do 31 lipca 2019r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku  akcyzowego w 2019r.  wynosi :
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba bydła dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze będą wypłacane w terminach:

1 - 30  kwietnia 2019 r.  w przypadku  złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r.  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach oraz na stronie internetowej 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (12) 273-20-75 w.33

 

 

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Sułkowice

 

Opłaty: skarbowa, planistyczna, za koncesje alkoholowe, mandaty, użytkowanie wieczyste, czynsz najmu i dzierżawy, opłata za wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, za udostę

Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

 

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2019 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 135,90 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 271,80 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek lesny stawka 42,24 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2018 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 131,23 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 262,45 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek lesny stawka 43,35 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2017 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 131,10 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 262,20 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek lesny stawka 42,02 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

 

Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

 
Wzory deklaracji

 

 • Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.)  PDF DOC
 • Wzór deklaracji na podatek rolny (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór deklaracji na podatek rolny (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.)  PDF DOC
 • Wzór deklaracji na podatek leśny (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór deklaracji na podatek leśny (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.)  PDF DOC
 • Wzór informacji o lasach (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór informacji o gruntach (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór informacji o nieruchomościach (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.) PDF DOC

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2019 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od  1 lutego 2019   do  28 lutego 2019 r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2018r.  do       31 stycznia 2019 r.
- w terminie od 1 sierpnia 2019 do 2 września 2019r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r.  do 31 lipca 2019r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku  akcyzowego w 2019r.  wynosi :
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba bydła dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze będą wypłacane w terminach:

1 - 30  kwietnia 2019 r.  w przypadku  złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r.  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach oraz na stronie internetowej 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (12) 273-20-75 w.33

 

 

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Sułkowice

 

Opłaty: skarbowa, planistyczna, za koncesje alkoholowe, mandaty, użytkowanie wieczyste, czynsz najmu i dzierżawy, opłata za wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, za udostępnianie danych adresowych oraz podatek od środków transportowych ; należy wpłacać na rachunek bieżący jak poniżej:

 

BSR Kraków Oddział w Sułkowicach nr: 86 85890006 0170 0000 0068 0012 (rachunek bieżący Urzędu Miejskiego)

 

 

 

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w nakazie płatniczym lub decyzji.

 

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w informacji o wysokości opłaty.

 

 

 

 

pnianie danych adresowych oraz podatek od środków transportowych ; należy wpłacać na rachunek bieżący jak poniżej:

 

BSR Kraków Oddział w Sułkowicach nr: 86 85890006 0170 0000 0068 0012 (rachunek bieżący Urzędu Miejskiego)

 

 

 

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w nakazie płatniczym lub decyzji.

 

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w informacji o wysokości opłaty.