Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Informacje podatkowe Drukuj Email
środa, 16 grudnia 2009 10:02, odsłon: 6816

Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

 

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2019 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 135,90 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 271,80 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek lesny stawka 42,24 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2018 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 131,23 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 262,45 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek lesny stawka 43,35 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2017 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 131,10 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 262,20 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek lesny stawka 42,02 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

 

Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

 
Wzory deklaracji

 

 • Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.)  PDF DOC
 • Wzór deklaracji na podatek rolny (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór deklaracji na podatek rolny (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.)  PDF DOC
 • Wzór deklaracji na podatek leśny (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór deklaracji na podatek leśny (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.)  PDF DOC
 • Wzór informacji o lasach (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór informacji o gruntach (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
 • Wzór informacji o nieruchomościach (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.) PDF DOC

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2019 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od  1 lutego 2019   do  28 lutego 2019 r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2018r.  do       31 stycznia 2019 r.
- w terminie od 1 sierpnia 2019 do 2 września 2019r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r.  do 31 lipca 2019r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku  akcyzowego w 2019r.  wynosi :
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba bydła dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze będą wypłacane w terminach:

1 - 30  kwietnia 2019 r.  w przypadku  złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r.  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach oraz na stronie internetowej 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (12) 273-20-75 w.33

 

 

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Sułkowice

 

Opłaty: skarbowa, planistyczna, za koncesje alkoholowe, mandaty, użytkowanie wieczyste, czynsz najmu i dzierżawy, opłata za wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, za udostępnianie danych adresowych oraz podatek od środków transportowych ; należy wpłacać na rachunek bieżący jak poniżej:

 

BSR Kraków Oddział w Sułkowicach nr: 86 85890006 0170 0000 0068 0012 (rachunek bieżący Urzędu Miejskiego)

 

 

 

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w nakazie płatniczym lub decyzji.

 

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w informacji o wysokości opłaty.

 

 

 

 

pnianie danych adresowych oraz podatek od środków transportowych ; należy wpłacać na rachunek bieżący jak poniżej:

 

BSR Kraków Oddział w Sułkowicach nr: 86 85890006 0170 0000 0068 0012 (rachunek bieżący Urzędu Miejskiego)

 

 

 

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w nakazie płatniczym lub decyzji.

 

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w informacji o wysokości opłaty.