Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)wyniki projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi..." Drukuj Email
czwartek, 16 listopada 2017 16:30, odsłon: 123

Sułkowice, 16 listopada 2017 r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych
w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018”

 

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Sułkowice w dniu 19 października 2017 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

 

Konsultacje, które trwały od 26 października 2017 r. do 9 listopada 2017 r. zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/271/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułkowice.

W konsultacjach mogli uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Sułkowice.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii do projektu Programu, na druku Formularza Konsultacji, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 104/17 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu……..”.

Opinie można było:

1)    przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub
2)    złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01),

w wyżej określonym terminie.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

W powyższej sprawie nie wpłynęło żadne stanowisko.


Informację niniejszą publikuje się na stronie internetowej Gminy oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Burmistrz Sułkowic
/-/ Piotr Pułka

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Awarie oświetlenia ulicznego
prosimy zgłaszać

w czasie pracy Urzędu
12 273 20 75 wew. 21
691-66-55-91

Poza godzinami pracy Urzędu
Infolinia TAURON 991