Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj Email
czwartek, 28 grudnia 2017 08:59, odsłon: 2894

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułkowice obowiązują od 1 stycznia 2018 r. i wynoszą:

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia, że Rada Miejska w Sułkowicach w dniu 27 listopada 2017 r. uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dn. 8 grudnia 2017 r. poz. 8211) uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułkowice obowiązują od 1 stycznia 2018 r. i wynoszą:

•    9,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

•    18,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.