Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Konkurs ofert na na pożytek publiczny Drukuj Email
środa, 31 stycznia 2018 14:52, odsłon: 752

kontur gminy z herbami poziom miniKonkurs ofert na pożytek publiczny

Burmistrz ogłosił tegoroczny konkurs ofert na dofinansowanie działań z zakresu pożytku publicznego. Organizacje mogą składać oferty do 22 lutego 2018.

Konkurs obejmuje dziąłania z zakresu:  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Zarządzenie Nr 10/18

Burmistrza Gminy Sułkowice 

z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 - oferta realizacji zadania publicznego (DOC)

Załącznik nr 3 - sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (DOC)