Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)OK-6: Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Drukuj Email
czwartek, 05 lipca 2012 16:01, odsłon: 806

 

Usługa: Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
Komórka organizacyjna: Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji.
Numer: OK-6 wersja: 2 data utworzenia: 12.07.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach – Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01)
lub Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji, (II piętro, pokój 228).
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji, (II piętro, pokój 228).
Tel. 12 273 20 75, wew. 24.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli.
do wniosku należy dołączyć:
  1. Zaświadczenie lekarskie oraz inne dokumenty dotyczące choroby (uwierzytelnione kopie rachunków za leczenie, karty leczenia szpitalnego)
  2. Podpisaną klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach czynności związanych z udzieleniem pomocy zdrowotnej.
Informacje o opłatach:
Procedura nie podlega opłacie.
Termin załatwienia sprawy:
Komisja rozpatruje wnioski o zasiłek pieniężny dwa razy w roku: w czerwcu oraz w grudniu.
Podstawa prawna:

Art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

Uchwała Nr IX/57/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej będących pracownikami placówek oświatowych na terenie Gminy Sułkowice.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły lub przedszkola, który dostarcza je do Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO - informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b w celu udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, wynikających z następujących aktów prawnych:
•    art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),
•    uchwała Nr IX/57/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej będących pracownikami placówek oświatowych na terenie Gminy Sułkowice;
4) dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo to może zostać ograniczone na podstawie przepisów;
7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich brak może skutkować odmową udzielenia pomocy zdrowotnej.
Formularze wniosków do pobrania: