Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)GP-2: Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału działki (I etap podziału nieruchomości objętej ustawą o gospodarce nieruchomościami). Drukuj Email
piątek, 06 lipca 2018 00:00, odsłon: 1169

 

Usługa: Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału działki (I etap podziału nieruchomości objętej ustawą o gospodarce nieruchomościami).
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Numer: GP-2 wersja: 3 data utworzenia: 06.07.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach – Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01),
Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, (I piętro, pokój 116)
Tel. 12 273 20 75, wew. 29
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wypełniony wniosek (dostępny w Sali Obsługi Klienta).
  2. Wstępny projekt podziału opracowany na aktualnej kopii mapy zasadniczej (minimum 2 egzemplarze), sporządzony przez uprawnionego geodetę na zlecenie zainteresowanej osoby.
Informacje o opłatach:
Nie podlega opłacie.
Termin załatwienia sprawy:
Około 14 dni, nie dłużej niż 30 dni zgodnie z KPA.
Podstawa prawna:
  1. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.);
  2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm.);
  3. Uchwała Rady Miejskiej zatwierdzająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Tryb odwoławczy:
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J. Lea 10, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3) dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - realizacja zadań gminy w zakresie wydania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działki- Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm.);
4) dane będą przekazywane wnioskodawcom/właścicielom, pełnomocnikom oraz stroną jeżeli takie są, np. przy służebności drogowej.
5) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody
6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów.
7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania  w oparciu o przepisy prawa umowy a w pozostałym zakresie (telefon) jest dobrowolne. Brak danych spowoduje niemożliwość wydania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działki.

Formularze wniosków do pobrania: