Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)GP-4: Podział nieruchomości nie objętej ustawą o gospodarce nieruchomościami. Drukuj Email
piątek, 06 lipca 2018 00:00, odsłon: 545

 

Usługa: Podział nieruchomości nie objętej ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Numer: GP-4 wersja: 4 data utworzenia: 06.07.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach – Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01),
Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, (I piętro, pokój 116)

Informacji na temat wysokości opłaty i terminu odbioru dokumentu udziela się pod nr tel. 12 273 20 75,  wew. 31.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. wypełniony wniosek (dostępny w Sali Obsługi Klienta);
  2. wypis lub zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  3. projekt podziału nieruchomości, przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  4. protokół z ustalenia granic nieruchomości;

Informacje o opłatach:
  • opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek: Gmina Sułkowice, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA (30 dni).
Podstawa prawna:
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.);
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
Uwagi, informacje dodatkowe:
  • Procedura ta dotyczy gruntów, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego leżą w terenach upraw rolnych i leśnych.
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3) dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - realizacja zadań gminy w zakresie zatwierdzenia podziału nieruchomości nie objętej ustawą o gospodarce nieruchomościami, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.).
4) dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów m.in.: do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Myślenicach oraz do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Myślenicach.
5) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody
6) osoba, której dane są przetwarzane ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów.
7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania  w oparciu o przepisy prawa umowy a w pozostałym zakresie (telefon) jest dobrowolne. Brak danych spowoduje niemożność wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Formularze wniosków do pobrania: