Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sułkowice Drukuj Email
wtorek, 12 lipca 2011 14:19, odsłon: 670

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice, w miejscowości Harbutowice.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sułkowicach uchwały nr X/43/11 z dnia 7 lipca 2011 r.

W sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice, w miejscowości Harbutowice.

Przedmiotem zmiany Studium będzie:

wyznaczenie terenów usług sportu i rekreacji ? całoroczne centrum sportowo ? rekreacyjne.

Granice obszaru objętego zmianą studium określa załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, w terminie do dnia 9 sierpnia 2011 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ

/-/

mgr Piotr Pułka

WNIOSEK

Załącznik graficzny