Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)GP-8: Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Gospodarki Przestrzennej
piątek, 06 lipca 2018 00:00, odsłon: 824

 

Usługa: Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Numer: GP-8 wersja: 5 data utworzenia: 06.07.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Sułkowicach - Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01),
Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.

Pocztą na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice

Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, (I piętro, pokój 116)
Informacji na temat wysokości opłaty i terminu odbioru dokumentu udziela się pod nr tel. (12) 273 20 75, wew. 29
Dokumenty mogą zostać przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, po uiszczeniu całości należnej wpłaty.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. wypełniony wniosek (dostępny w Sali Obsługi Klienta),
 2. 1 egz. aktualnej mapy działki(ek)
 3. dowód uiszczenia opłaty.
Informacje o opłatach:
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. za wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek:
Gmina Sułkowice, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012
z dopiskiem "opłata skarbowa - zaświadczenie o przeznaczeniu terenu"
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA (7 dni).
Podstawa prawna:
 1. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.); art. 217 Kpa;
 2. Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm. zał. II pkt 21).
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
Uwagi, informacje dodatkowe:
 
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:
 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 3. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – realizacja zadań gminy w zakresie wydawania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2017.1073), Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy,
 4. dane nie będą przekazywane innym podmiotom,
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu odwołania zgody,
 6. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów,
 7. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie (telefon) jest dobrowolne. Brak danych spowoduje niemożność wydania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Formularze wniosków do pobrania: