Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)POSTANOWIENIE Drukuj Email
wtorek, 12 lipca 2011 14:30, odsłon: 269

Sułkowice, dnia 11.07.2011 r.

Znak: 6220.12.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199., poz. 1227) a także § 3 ust.1 pkt. 76 rozporządzenia Rady z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Michała Żywczyk, ?ARCH-IDEA" s.c. 32-752 Kraków, ul. Ujastek 5B/110 ? Pełnomocnika Inwestora: Przemysława Jarosik, Firma ?EXPRES PLUS"32-020 Wieliczka, ul. Narutowicza 5.

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

?BUDOWIE SAMOOBSŁUGOWEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ TRZYSTANOWISKOWEJ ? WIATA Z MODUŁEM MYJĄCYM

NA DZIAŁKACH NR 1606/1, 1606/2 i 1606/3 W SUŁKOWICACH ",

zlokalizowanego na działkach nr 1606/2 i 1606/3 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1606/2 i 1606/3 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

UZASADNIENIE

(...)

Zainteresowane strony mogą zapoznać się pełną treścią postanowienia w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 16:00 w poniedziałki

8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 12.07.2011 r.