Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)GP-12: Wydzierżawienie gruntów oraz wynajem lokali stanowiących własność gminy. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Gospodarki Przestrzennej
piątek, 06 lipca 2018 00:00, odsłon: 370

 

Usługa: Wydzierżawienie gruntów oraz wynajem lokali stanowiących własność gminy.
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Numer: GP-12 wersja: 5 data utworzenia: 06.07.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach – Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01),
Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, (I piętro, pokój 116)
Tel. 12 273 20 75, wew. 31
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  Podanie
Informacje o opłatach:
Opłaty skarbowej nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA (do 30 dni); jeśli forma przetargowa, zgodnie z terminami określonymi ustawą o gospodarce nieruchomościami
Podstawa prawna:
 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121ze zm.);
 2. Kodeks cywilny;
 3. Uchwała Nr XIII/95/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 października 2007 r.;
 4. Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 23 maja 2011 r.;
 5. Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 2 lutego 2012 r.;
 6. Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 20 maja 2013 r.;
 7. Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 17 czerwca 2014 r.
 8. Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Przy zawieraniu umów dzierżawy na grunt rolny nie obowiązuje forma przetargowa, na grunty pozostałe jak również na wynajem lokali obowiązuje przetarg. Umowa dzierżawy lub najmu zostaje spisana z osobą, która przetarg wygrała. Burmistrz bez zgody Rady Miejskiej może podpisywać umowy do lat 10. Przetarg na wydzierżawienie gruntów lub wynajem lokali ogłaszany jest na tablicy informacyjnej, w prasie lokalnej, BIP oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:
 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 3. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – realizacja zadań gminy w zakresie przeprowadzenia postępowania administracyjnego związanego z wydzierżawieniem gruntów oraz wynajmem lokali stanowiących własność Gminy. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.); Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy,
 4. dane nie będą przekazywane innym podmiotom,
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu odwołania zgody,
 6. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów,
 7. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie (telefon) jest dobrowolne. Brak danych spowoduje niemożność wydzierżawienia gruntów oraz wynajmu lokali stanowiących własność gminy
Formularze wniosków do pobrania: