Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)OK-7: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji
piątek, 29 stycznia 2016 12:23, odsłon: 335

 

Usługa: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Komórka organizacyjna: Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji.
Numer: OK-7 wersja: 4 data utworzenia: 10.07.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach - Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01).
lub Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji, (II piętro, pokój 228).
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji, (II piętro, pokój 228).
Tel. 12 273 21 48, wew. 24.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Wniosek o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 2. Potwierdzenie ukończenia semestru.
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty semestralnej za semestr, którego dotyczy wniosek.
Informacje o opłatach:
Procedura nie podlega opłacie.
Termin załatwienia sprawy:

Wniosek o dofinansowanie należy składać dyrektorowi szkoły każdorazowo na poszczególne semestry w terminach:
1) do 28 lutego.
2) do 30 październikach;

Podstawa prawna:

art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XXIII/186/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Sułkowice w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat (aktualnie obowiązujące).

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
Uwagi, informacje dodatkowe:
 
Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są w ramach czynności związanych
z dofinansowaniem indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO - informujemy, że:
 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
 3. dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c – to jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - dofinansowaniem indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w celach archiwalnych.
  W przypadku danych innych niż niezbędne do realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – t.j. zgody.
 4. dane będą przekazywane odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w tym bankom;
 5. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody;
 6. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; Prawo to może zostać ograniczone na podstawie przepisów;
 7. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. nie podanie niezbędnych danych będzie skutkować negatywnym rozpatrzeniem wniosku.
Formularze wniosków do pobrania: