Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Konsultacje z Mieszkańcami w sprawie zmian w statutach sołectw Drukuj Email
piątek, 28 grudnia 2018 14:20, odsłon: 744

Konsultacje z Mieszkańcami w sprawie zmian w statutach sołectw

W dniach od 3 do 17 stycznia 2019 r. 
przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie zmian proponowanych przez Burmistrza Gminy Sułkowice w statucie Osiedla Sułkowice oraz w statutach wszystkich sołectw Gminy Sułkowice.

Uwagi będą zbierane w formie pisemnej i mogą być dostarczane do Urzędu Miejskiego osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Proponowane zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy w dniu 3 stycznia 2019r.

Zachęcamy uprawnionych Mieszkańców do udziału w konsultacjach.

 

 


 


Burmistrz Gminy Sułkowice informuje,

że w dniach od 3 stycznia do 17 stycznia 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje 
z mieszkańcami Gminy Sułkowice w sprawie proponowanych przez Burmistrza Gminy Sułkowice zmian w statucie Osiedla Sułkowice oraz w statutach wszystkich sołectw Gminy Sułkowice.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w formie konsultacji pisemnych. Pisemne opinie można:

1) przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice (decyduje data wpływu do Urzędu) lub

2) składać na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01) lub

3) przesyłać mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. '; document.write( '' ); document.write( addy_text10033 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w wyżej określonym terminie. 

 

Załącznik:

Zarządzenie Nr 104/18 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statucie Osiedla Sułkowice oraz w statutach wszystkich sołectw Gminy Sułkowice.

 


 

 

Dodano: 03.01.2019 r.:

 

Zmiana zaproponowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice do Statutów Sołectw:

§ 8 ustęp 3 Ordynacji Wyborczej Sołectw otrzymałby brzmienie:

"3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 4.".§ 8 ustęp 3 Ordynacji Wyborczej do Rady Osiedla Sułkowice otrzymałby brzmienie:
"3. Kadencja Rady Osiedla trwa 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 4.".

 

 


 

 

Dodano: 29.01.2019 r.

 

     Sułkowice, 28 stycznia 2019 r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

w sprawie zmian w statutach sołectw

 

W związku z zamiarem wprowadzenia zmian w statutach wszystkich sołectw, Burmistrz Gminy Sułkowice w dniu 28 grudnia 2018 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmian w statucie Osiedla Sułkowice oraz w statutach wszystkich sołectw Gminy Sułkowice.

Konsultacje, które trwały od dnia 3 stycznia 2019 r. do dnia 17 stycznia 2019 r. zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/271/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach  z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  w Gminie Sułkowice.

W konsultacjach mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Sułkowice posiadający czynne prawo wyborcze.

Konsultacje przeprowadzono w formie konsultacji pisemnych.

Pisemne opinie można było:

1)    przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice (decydowała data wpływu do Urzędu) lub

2)    złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01) lub

3)    przesłać mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. '; document.write( '' ); document.write( addy_text59679 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w wyżej określonym terminie.

 

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

W powyższej sprawie nie wpłynęła żadna opinia.

Informację niniejszą publikuje się na stronie internetowej Gminy oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej Urzędu. 

 

              
Burmistrz Sułkowic

  /-/ Artur Grabczyk