Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Harbutowice Drukuj Email
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 12:37, odsłon: 467

INFORMACJA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 

z przeprowadzonych w dniu 31 marca 2019 r. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Harbutowice

 

 

         Zgodnie z § 28 ust. 1 i ust 2 Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu Sołectwa Harbutowice stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XL/229/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Harbutowice z późn. zm. Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Harbutowice, które odbyły się w dniu 31 marca 2019 roku.

Sołtysem Sołectwa Harbutowice została Starowicz Izabela.

Wykaz członków  Rady Sołeckiej Sołectwa Harbutowice:

 

1)    Bobeł Barbara

2)    Boczkaja Anna

3)    Dzidek Agnieszka

4)    Hyrlicka Maria

5)    Kois Bożena

6)    Pająk Agata

7)    Pasternak Bogdan

8)    Rydz Celina

9)    Salus Leokadia 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Teresa Francuziak

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonego głosowania na Sołtysa Sołectwa Harbutowice w dniu 31 marca 2019 r.

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonego głosowania na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Harbutowice w dniu 31 marca 2019 r.