Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Harbutowice Drukuj Email
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 12:37, odsłon: 388

INFORMACJA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 

z przeprowadzonych w dniu 31 marca 2019 r. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Harbutowice

 

 

         Zgodnie z § 28 ust. 1 i ust 2 Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu Sołectwa Harbutowice stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XL/229/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Harbutowice z późn. zm. Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Harbutowice, które odbyły się w dniu 31 marca 2019 roku.

Sołtysem Sołectwa Harbutowice została Starowicz Izabela.

Wykaz członków  Rady Sołeckiej Sołectwa Harbutowice:

 

1)    Bobeł Barbara

2)    Boczkaja Anna

3)    Dzidek Agnieszka

4)    Hyrlicka Maria

5)    Kois Bożena

6)    Pająk Agata

7)    Pasternak Bogdan

8)    Rydz Celina

9)    Salus Leokadia 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Teresa Francuziak

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonego głosowania na Sołtysa Sołectwa Harbutowice w dniu 31 marca 2019 r.

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonego głosowania na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Harbutowice w dniu 31 marca 2019 r.